Välkommen

Lätt att lära är en hemsida menad att fungera som en kursbok i psykologi. Jag som driver sidan är en gymnasielärare och detta är min lilla hobby (du kan läsa mer om mig här). Sidan är fortfarande under konstruktion och informationen fylls på hela tiden men jag hoppas att du redan nu hittar lite intressant information. Om du hittar något otydligt eller felaktigt på sidan hör gärna av dig (men håll en trevlig ton) och om du gillar sidan berätta det gärna. Mycket nöje!

Vad är psykologi?

Psykologi betyder läran om själen. Men vad betyder det egentligen? Jo det betyder att psykologi är det ämne som med olika metoder försöker förklara människans innersta väses. Psykologi är med andra ord det vetenskapliga studiet av mänskliga beteenden, tankar och känslor.

Psykologi handlar om mänskliga reaktioner och relationer. Ämnet studerar individen som en social varelse som känner, tänker och handlar. För att förstå människan så undersöker man henne på olika nivåer:

  • Biologisk nivå (kroppstillstånd, genetiskt arv och genetiska skador)
  • Individnivå (individens upplevelser, personlighet och behov)
  • Gruppnivå (maktstrukturer, grupprocesser och kommunikation)
  • Samhällsnivå (bostadsområden, samhällsekonomi och folkhälsa)

Inom psykologin kan man även se på mänskligt beteende utifrån olika psykologiska inriktningar även kallade perspektiv. Några vanliga psykologiska perspektiv är: psykodynamiskt perspektivbehavioristiskt perspektivhumanistiskt perspektiv och kognitivt perspektiv.

Varför undervisar vi om psykologi i skolan?

Som skolämne syftar psykologin till att eleven utvecklar lyhördhet samt förståelse för och tolerans gentemot andra människor. Skolan vill att eleven ska förstå hur och varför andra människor agerar som de gör och att de inser hur komplexa människor faktiskt är. Men minst lika viktigt är att eleven utvecklar en förståelse för sitt eget beteende och tänkande. Vem är jag? När vi förstår varför vi beter och känner  oss på ett visst sätt har vi även möjligheten att förändra det om vi så önskar.

Vad kan man få lära sig om man läser psykologi?

Olika kurser i psykologi behandlar självklart olika delar av ämnet men alla fokuserar på människan som individ. De kurser som erbjuds på gymnasienivå är: Psykologi 1Psykologi 2a och Psykologi 2b. För information om vad varje kurs innehåller och vilka förmågor som krävs för ett betyg kan du klicka på länkarna och läsa om kursen på skolverkets hemsida. Men några exempel på vad en kurs i psykologi kan gå in lite  närmare på är: – På vilka sätt påverkar reklam oss? – Varför drabbas människor av ångest? – Vad påverkar hur vi tolkar och uppfattar vår omvärld?  och – Hur utvecklas våra självbilder?