Psykologi är vetenskapen om mänskliga beteenden, tankar och känslor det handlar om alla mänskliga beteenden och alla människor. Klinisk psykologi är den del av psykologin som fokuserar på det vi kan använda oss av i en klinisk verksamhet.

Till stor del handlar det alltså om diagnosticering och behandling av psykiska störningar. Dessa finns beskrivna och definierade i diagnosticeringsmanualer så som DSM (utges av American Psychological Association) och ICD (utges av världshälsoorganisationen, WHO).

Men det måste inte bara handla om att förstå och förklara bestämda psykiska störningar, det kan också handla om fysiska sjukdomar med psykiska orsaker eller psykologiska dysfunktioner där diagnoser saknas men olika psykologiska processer kopplade till exempelvis rädsla eller motivation som orsakar betydande problem för individen. Utifrån olika psykologiska förklaringsmodeller utforskar och kartlägger den kliniska psykologin de faktorer som utlöser, förebygger, lindrar och botar.