När vi lär oss något genom inlärningssättet klassisk betingning så lär vi oss att associera två olika stimuli med varandra och det gör att det ena stimulit börjar skapa en viss respons hos oss som från början endast härstammade från det andra stimulit. Exempelvis så kan vi koppla ihop doften av popcorn med filmkvällar och fredagsmys (om vi flera fredagar i rad äter popcorn) vilket gör att doften av popcorn skapar en känsla av glädje hos oss som från början endast framkallades av filmkvällarna.

Pavlovs hundar

Klassisk betingning beskrev först av Ivan Pavlov som faktiskt upptäckte inlärningssättet av en slump då han utförde forskning på hundar om matspjälkning. Det matspjälkningsexperimenten handlade om var hur mycket saliv hundar producerar då de presenteras för olika sorters hundmat. Den slumpmässiga upptäckten som Pavlov gjorde var att hundarna efter ett tag började att producera saliv långt innan de faktiskt fick maten, ibland redan då experimentledaren kom in i rummet. Pavlov ville undersöka sin observation ytterligare och utförde därför experiment där han strax innan han gav hundarna mat lät dem höra ett speciellt ljud, en ton. Efter att ha upprepat detta några gånger började hundarna att producera saliv när de hörde tonen trots att de inte erbjöds mat. Så vad hade Pavlov åstadkommit med detta experiment? Jo han fick hundarna att associera stimuli 1 (mat) med stimuli 2 (tonen) och därför skapade stimuli 2 (tonen) en respons (salivering) hos hundarna som tidigare endast utlösts av stimuli 1 (mat). Han skapade alltså en beteendeförändring hos hundarna genom att utsätta dem för en regelbunden miljöpåverkan.

Pavlovs hundar

Anpassning genom betingning

Förmågan att lära genom klassisk betingning är en fördel för individen eftersom den möjliggör förutsägelser av framtiden och anpassning av beteenden därefter. Om vi tar fallet med Pavlovs hundar som exempel så utsätts hundarna under en längre tid för senariot: Du hör en ton och strax efter det får du mat. När detta hänt flertalet gånger börjar hundanas hjärna att förutsäga vad som kommer att hända då de hör tonen (det kommer att komma mat) och den skickar signaler till kroppen om att förbereda sig (producera saliv). Tänk nu på ett annat senario: När du pratar högljutt om strunt på lektionerna så tittar din lärare argt på dig och om du inte blir tyst så kommer efter några minuter han eller hon fram till dig och börjar skälla. Snart lär sig din hjärna att efter den arga blicken så kommer snart en utskällning och din hjärna skickar signaler till din kropp om att den kommer att bli utskälld vilket utlöser obehagskänslor hos dig. De känslorna i sin tur kan göra att du slutar snacka när läraren tittar argt på dig.

Utsläckning

Syftet med klassisk betingning är att hjälpa individen att anpassa sig till sin miljö. Vad händer då om miljön förändras och den tidigare inlärningen/förutsägelsen inte längre stämmer? Jo, då kan det inlärda beteendet släckas ut. Detta händer om man utsätts för det ursprungliga stimulit utan att det andra stimulit är närvarande upprepade gånger. Exempelvis så skulle alltså hundarna som Pavlov lärde att salivera vid ljudet av en ton sluta med det om de upprepade gånger fick höra tonen utan att de efteråt fått mat. Associationen mellan de 2 stimulina (mat och ton) försvinner och därför försvinner också den inlärda responsen (salivering).