Den inlärning som behavioristerna studerar är vad vi kallar personliginlärning eftersom den endast sträcker sig till den specifika individen.

När du lär dig något påverkas inte dina gener av det och därför förs inte det inlärda beteendet vidare till dina barn. Men man kan också se att inlärning kan ske på artnivå även om den typen av inlärning tar mycket längre tid. Det är nämligen så att om ditt inlärda beteende gör att du enklare kan anpassa dig till din miljö och på det sätttet öka dina chanser till fortplantning och överlevnad så förs dina gener med större sannolikhet vidare till nästa generation. Vad var det då som fördes vidare med dina gener? Jo din förmåga att lära dig.

Det som alla organismer måste lära sig kan sammanfattas i tre punkter:

  1. Vilka händelser är viktiga/oviktiga för mitt välmående och min överlevnad?
  2. Vilka signaler i min omgivning berättar för mig om och när något kommer att inträffa?
  3. Kommer mina beteenden att producera positiva eller negativa konsekvenser för mig?