Viktiga begrepp inom det psykodynamiska perspektivet

 • Psykosexuella utvecklingsfaser
 • Determinism
 • Felhandling
 • Det omedvetna
 • Detet
 • Jaget
 • Överjaget
 • Försvarsmekanism
 • Karaktärsneuros
 • Symptomneuros
 • Inre konflikter
 • Psykoanalys
 • Arbetsuppgifter psykodynamiskt perspektiv

Vem var Sigmund Freud?

 1. Det är inte så ofta som man idag hänvisar till Freuds utvecklingsteori men många av dagens teorier bygger på det Freud en gång sa. Gör en översiktlig beskrivning av Freuds utvecklingsteori. Förklara också vad oidipuskomplex och elektrakomplex är för något.
 2. Vad menas med att det psykodynamiska perspektivet är deterministisk?
 3. Vad är felhandlingar för något? Försök att komma på ett par egna exempel på felhandlingar.
 4. Vad menade Freud när han jämförde det mänskliga medvetandet med ett isberg?
 5. Redogör för Freuds modell över hur vår personlighet byggs upp, beskriv delarna och hur de hänger ihop. Vilka delar styrs av vilka principer?
 6. Förklara vad försvarsmekanismer är och varför man använder sig av dem.
 7. Beskriv de olika försvarsmekanismerna som beskrivs under fliken ”försvarsmekanismer” och ge exempel på hur personer använder sig av dem.
 8. Hur uppstår en symptomneuros?
 9. Hur uppstår en karaktärsneuros och vilka olika karaktärsneuroser beskrev Freud?
 10. Vilka är orsakerna till att människor mår psykiskt dåligt enligt det psykodynamiska perspektivet? På vilket sätt fungerar den psykodynamiska terapin?
 11. Vad är egentligen bra i detta perspektiv? Vad finns det för kritik gentemot perspektivets teorier?