Enligt det psykodynamiska perspektivet drivs våra handlingar av krafter som vi själva inte har kännedom om. Freud talade om det omedvetna, en inre psykisk kraft. Det omedvetna har skapats genom evolutionen av människan och innehåller därför biologiska drifter och är våra instinkters ursprung. Det omedvetna finns hos människan innan det medvetna utvecklas och alla de intryck som färdas till människans medvetna värld måste först passera genom det omedvetna.   Detta gör att allt vi medvetet upplever påverkas av vårt omedvetna.

Det medvetna och det omedvetna

Inte bara medfödda drifter befinner sig i det omedvetna utan även medvetna upplevelser som varit allt för traumatiska eller övermäktiga för individen kan förträngas dit. I det omedvetna är nutida och dåtida upplevelser lika aktuella vilket gör att infångade upplevelser från barndomen kan ha lika stor påverkan på oss som gårdagens händelser.

I det omedvetna kan också motsatta tankar och känslor existera sida vid sida vilket ibland ger upphov till inre konflikter. Genom att bearbeta konflikterna utvecklas människan men allt för invecklade konflikter kan också orsaka sjukliga beteenden hos individen.

Det är omöjligt för en person att få en direkt kännedom om vad som döljer sig i hennes omedvetna men det omedvetna gör sig ändå tillkänna genom vårt vardagliga liv, beteenden och relationer avslöjar oss. Felhandlingar, drömmar och spontana infall är alla ledtrådar till vad som döljer sig i våra inre.