En av vetenskapens antagligen svåraste uppgifter är att forska kring vår inre värld och även om vi kommit långt på väg så är detta område ganska nytt och outforskat. I den kognitiva psykologin är det omedvetna inte något vi trängt bort utan något vi inte registrerar. Motsatsen till det omedvetna blir då det medvetna, det vi uppmärksammar.

Det finns en hel del fördomar och tankefel som vi människor gör när vi tänker kring vårt eget medvetande. Ett sådant fel är att vi ofta beskriver det vi är medvetna om som en liten bild inne i våra huvuden. Den bilden existerar dock inte. Jag ska försöka förklara hur det egentigen ligger till med ett exempel. Tänk dig att du ska på en fest och är ute på stan för att shoppa kläder. När du plockar fram ett plagg och betraktar det så aktiveras dina synbanor och syncentra i hjärnan. Det som händer är alltså att nervceller i din hjärna aktiveras och det ger dig en upplevelse av hur kläderna ser ut. Tänk dig nu att du aldrig gick till affären utan bara sitter hemma och tänker på de kläder du vill köpa, dina drömkläder. Du kan se dem framför dig, du kan känna materialet och du kan känna doften av dem men de existerar inte. Det existerar inte heller någon bild av dessa kläder i din hjärna utan det som har hänt är att din hjärna själv har aktiverat syncentra och gett dig upplevelsen av dina kläder. Din upplevelse existerar men kläderna gör det inte.

En annan fördom kring vårt medvetande är att orsaken till dess existens är att medla mellan våra sinnesintryck och våra reaktioner. Men en man vid namn Benjamin Libet menar att vi inte alls måste vara medvetna för att reagera på sinnesintryck det klarar vi bra ändå, omedvetet. Han har gjort en rad experiment som visat att vårt medvetande inte uppstår förrän 0,5 sekunder efter det att nervimpulserna från en stimulering nått hjärnan. Men vår hjärna flyttar tillbaka denna händelse i tid så att vi upplever det som om medvetenheten och stimuleringen skett samtidigt. Det betyder att vi ofta har hunnit reagera på ett sinnesintryck redan innan vi är medvetna om att något har hänt. Men vad är då medvetenheten bra för?

En teori som har gott om vetenskapligt stöd menar att tankar faktiskt är samma sak som våra handlingar bara det att våra muskler aldrig aktiveras. Det betyder att tankar kan ge upphov till samma effekter som en handling men enbart i den inre världen. Alltså ger vårt medvetande oss enorma fördelar eftersom vi kan simulera beteenden i vårt inre och på så sätt föreställa oss vad som skulle hända i den yttre världen om vi faktiskt utförd dem. Vi kan testa beteenden utan att utsätta oss själva för onödiga risker och vi kan testa beteenden för att se vilket alternativ som gynnar oss mest.