Viktiga begrepp inom humanistiskt perspektiv

 • Behovstrappa
 • Självförverkligande
 • Självet och idealsjälvet
 • Kongruens och inkongruens
 • Mask
 • Klientcentrerad terapi

Arbetsuppgifter humanistiskt perspektiv

 1. Vilken människosyn har det humanistiska perspektivet?
 2. Är humanistisk psykologi deterministisk?
 3. Vad skapar mänskliga beteenden enligt Maslow? Beskriv teorin om behovstrappan. Vilka behov tas upp? Hur förflyttar man sig mellan trappstegen?
 4. Vad menas med inkongruens, ge en utförlig förklaring? Förklara också begreppen självet och idealsjälvet i din förklaring.
 5. Alla barn har behov av villkorslös kärlek enligt Rogers och om de inte känner att kärleken de får är villkorslös kan de ibland sätta på sig en mask. Vad är en mask?
 6. Det finns tillfällen då våra upplevelser inte stämmer överens med vår självbild. Rogers menar att vi vill hålla fast vid våra självbilder och därför händer det ibland att sådana upplevelser bortförklaras eller inte uppmärksammas. Ge två exempel på möjliga sådana situationer.
 7. Vad är klientcentrerad terapi? Vilken roll har terapeuten i denna typ av terapi?
 8. Vad är egentligen bra med detta perspektiv? Vad finns det för kritik gentemot perspektivet och teorierna inom perspektivet?

Lite svårare frågor

 1. Det är vanligt att människor tror sig vara uppe på det sista steget i Maslows behovstrappa men egentligen så försöker de uppfylla ett behov på något lägre trappsteg men vill inte riktigt erkänna det för varken andra eller sig själva. Försök att beskriva en sådan person.
 2. Använd teorin om Maslow behovstrappa för att förklara följande beteenden hos människor. A) En person fortbildar sig och arbetar hårt för att få höga betyg B) Ett barn behandlas dåligt av sin familj men berättar inte för någon i sin omgivning C) I affären väljer vissa att ta ställning och handlar ekologiska varor trots att dessa är dyrare
 3. Vilken typ av terapeut tror du att du skulle föredra, Freuds välutbildade expert som aktar sig för känslomässigt engagemang eller Rogers engagerade och jämställde terapeut. Försök att hitta fördelar och nackdelar med båda.
 4. Många människor är passiva och hjälpsökande i situationer som de själva kan förändra. Varför tror du att vissa människor förnekar att de har val och friheter?
 5. Rogers menade att vissa delar av personligheten är mer äkta än andra. Kan man motivera en sådan uppfattning?