Din personlighet är alla dina psykiska särdrag. Stabila mallar för hur du beter dig, känner dig och hur du tänker i olika situationer.

När man lider av en personlighetsstörning så är dessa mallar så avvikande och oflexibla att de orsakar tydligt lidande för individen eller stör den sociala och yrkesmässiga förmågan. Den drabbades agerande avviker från vad som är förväntade beteenden i kulturen han eller hon vuxit upp i och det kan orsaka lidande för människor i personens närmiljön eller för individen själv. Som med många andra psykiska störningar kan även personlighetsstörningar förekomma i enklare och svårare varianter och det är vanligt att man “fungerar” olika bra under olika perioder i sitt liv.