Evolutionspsykologi är den gren av psykologin som fokuserar på hur organismers beteenden och känslor uppstått som en konsekvens av evolutionen.

Beteenden är en mängd rörelser som skapas av våra muskler. Våra muskler styrs av vårt nervsystem och vårt nervsystems uppbyggnad menar man är en produkt av individuella erfarenheter och vår arts gemensamma livshistoria. Principen är den att de gener som kodat för egenskaper som gett våra förfäder en överlevnads eller reproduktionsfördel förts vidare till nästa generation som i sin tur fört dem vidare till nästa. Förenklat kan man säga att den som är bäst anpassad efter miljön man lever i överlever och får flera barn.

Evolution är en långsam process som alltså har format människans beteenden. Om man ser att människan är en produkt av miljoner och miljarder år av evolution så menar man också att de beteenden vi har idag är anpassade efter alla de problem som våra förfäder ställts inför i den miljö de levde i. Arten homo sapiens uppstod för ungefär 200 000 år sedan och har under 99 % av sin existens levt som jägare och samlare. Det innebär att de gener du och jag bär på inom oss till stor del är anpassade efter jägar- och samlar samhället istället för informationssamhället som vi nu lever i.

När man förklarar vilka beteenden människor idag har så kan man enligt evolutionspsykologin spåra dessa tillbaka till den tid då vi utvecklade dem. När man undersöker vilka fobier människor lätt drabbas av så syns detta tydligt. Höga höjder, spindlar och vargliknande varelser är sådant som vi gjorde bäst i att undvika förr i livet men idag så vore det egentligen mera vettigt att vara rädd för bilar eller pistoler men ytterst få utvecklar sådana fobier. Evolutions psykologi menar att det i våra gener finns en förprogrammering som gör att vi enklare blir rädda för just sådant som utgjort ett hot för vår art tidigare under människans utveckling. Bilar och pistoler har inte funnits tillräckligt länge för att de ska ha gett ett tydligt avtryck i våra gener.