När en person utför ett beteende så ger miljön denne befinner sig i en respons på det, beteendet får en konsekvens. B.F. Skinner (1904- 1990) menade att de konsekvenser ett beteende får avgör om vi kommer att utföra beteendet igen eller inte. Han kallade inlärningssättet för operant betingning.

Tänk dig att du efter en lektion går ut i korridoren och fram till en läskautomat. Du tar upp en tiokrona och stoppar den i automaten, du utför ett beteende. Som en respons på det beteendet får du en läsk av automaten vilket du uppskattar. Eftersom beteendet ledde till något du gillade är chansen stor att du kommer att upprepa beteendet igen. Skinner menade att ditt beteende blivit förstärkt.

Tänk nu istället att du tar din tiokrona och stoppar den i automaten men den låser sig och du får inte ut någon läsk. Du har nu utfört ett beteende men du har inte fått ut någonting bra av det. Chansen att du ytterligare en gång kommer att stoppa en tiokrona i denna automat minskar därför.

Operant betingning baseras på effektlagen: Beteenden som leder till ett önskvärt resultat ökar i frekvens medan beteenden som inte får några konsekvenser eller leder till ett icke önskvärt resultat avtar eller slutar helt.

Förstärkningar och bestraffningar

När ett beteende leder till ett önskvärt resultat säger man att det beteendet har blivit förstärkt. Förstärkningar gör att vi mer frekvent utför beteendet. Om ett beteende istället leder till ett icke önskvärt resultat så blir vi mindre benägna att utföra beteendet igen man säger då att beteendet blivit bestraffat.

Förstärkningar

Ökar chansen för att beteendet utför igen

Bestraffningar

Minskar chansen för att beteendet utförs igen

Förstärkningar är alltså önskvärda konsekvenser som följer efter vårt beteende. Det önskvärda resultatet kan uppstå på två olika sätt, det kan tillkomma något som man vill ha eller så kan något som man inte tycker om försvinna, oavsett vilket så uppskattar vi konsekvensen. När något vi vill ha tillkommer så säger vi att beteendet blir positivt (+) förstärkt exempelvis när vi tränar hundar och säger åt dem att sitta så ger vi dem godis då de utför korrekt beteende. Vi ger hunden en positiv förstärkning (något bra tillkommer) och chansen att hunden upprepar beteenden ökar. När vi istället ska lära vår hund att sitta bredvid oss så har vi kopplet spänt ända tills hunden sätter sig ned och då släpper vi. Att sitta ned leder till att den obehagliga spänningen i kopplet tas bort och ger alltså hunden ett önskvärt resultat, därför ökar chansen att hunden återigen kommer att sätta sig ned på kommando. Man säger att beteendet blivit negativt (-) förstärkt eftersom att något hunden inte gillar har tagits bort.

Bestraffningar är förstärkningarnas motsats de är oönskade konsekvenser som följer efter vårt beteende. När vårt agerande leder till resultat som vi inte gillar så säger vi att beteendet blivit bestraffat. Det finns två olika typer av bestraffningar positiva där något vi ogillar tillkommer och negativa där något vi gillar tas bort. Om du tänker att vi har ett barn som betet sig dåligt mot sitt yngre syskon under middagen så kan föräldrarna välja att bestraffa denne genom att skicka upp barnet på sitt rum. Rumsarrest tillkommer vilket barnet inte gillar föräldrarna har alltså positivt bestraffat barnet och chansen att beteendet återkommer har minskat. Föräldrarna kan också välja att bestraffa barnet genom att ta bort efterrätten den dagen. I detta fall har föräldrarna använt sig av negativ bestraffning då något barnet tycker om tas bort. Resultatet blir det dock det samma oavsett vilken typ av bestraffning de använder. Förekomsten av beteendet minskar.

Kortfattat kan man säga att förstärkningar är konsekvenser som vi gillar medan bestraffningar är något som vi ogillar. När vi säger att en förstärkning eller bestraffning är positiv så innebär det inte att den är bra utan att någonting tillkommer. När vi säger att en förstärkning eller bestraffning är negativ så innebär det inte att den är dålig utan att någonting tas bort.

Positiv förstärkning (+)

  • Något som vi gillar tillkommer
  • Ger ett önskvärt resultat

Positiv bestraffning (+)

  • Något vi ogillar tillkommer
  • Ett icke önskvärt resultat

Negativ förstärkning (-)

  • Något vi ogillar tas bort
  • Ger ett önskvärt resultat

Negativ bestraffning (-)

  • Något vi gillar tas bort
  • Ett icke önskvärt resultat

Att tänka på

I operant betingning lärs alltså beteenden in som ett svar på de konsekvenser som miljön tillhandahåller. Men det är inte alltid så lätt att lära in ett beteende ofta förekommer nämligen både förstärkningar och bestraffningar samtidigt. Som i ett klassrum då en elev säger något opassande och läraren blir arg men klasskompisarna skrattar och visar uppskattning.

Om man vill lära någon annan ett beteende så är det alltid mer önskvärt att använda sig av förstärkningar detta på grund av två orsaker. Den första är att bestraffningar endast berättar för individen hur den inte ska bete sig, de säger ingenting om hur man ska bete sig. Den andra är att individen ofta kopplar samman bestraffningen med personen som utfärdar den (klassisk betingning) och då kan förhållandet mellan personerna bli lidande.