Determinism är ett synsätt där man menar att allt är orsaksbestämt även människans känslor och beteenden. Om man hårddrar determinismen skulle man säga att människans fria vilja är en illusion eftersom det är redan givna villkor så som naturlagar och barndomshändelser som gör att vi i en specifik situation agerar på det sättet som vi gör, inga andra alternativ var egentligen möjliga. Den som fullt ut tror på determinismen tror också att framtiden är förutbestämd eftersom det som händer i framtiden orsakas av tidigare händelser.

Determinismen menar att människors agerande alltid är orsakade av yttre och inre tvång vi vet bara inte om det. Freud var deterministisk och menade att framför allt våra inre, omedvetna konflikter (ofta orsakade av barndomshändelser) är det som styr oss. Han trodde inte på tillfälligheter eller enkla misstag när det kom till människans inre dock trodde han på slumpen i den yttre materiella världen.

Felhandlingar

När du missar bussen på morgonen och kommer sent till skolan så finns det alltså ett bakomliggande motiv till händelsen även om du inte är medveten om det. När din mamma inte kommer ihåg namnet på den där sångerskan hon gillar så finns det en orsak till det.

Freud menade att då en människa gör misstag eller presterar bristfälligt så har det en djupare innebörd. Det vi tror är oavsiktliga, och ofullkomliga gärningar är egentligen förutbestämt av för oss okända motiv. Våra missöden kan bero på självbestraffning, otillåten kärlek eller rivalitet och när de uppkommer så avslöjar de något om oss som personer. Därför var det Freud kallade för felhandlingar av stort intresse för psykoanalysen.

Om man utfört en felhandling och blir rättad så förstår man på en gång vad man gjort fel och om man själv uppmärksammar sitt misstag bortförklarar man det med slumpen eller bristande uppmärksamhet. För att ett missöde ska klassas som felhandling krävs det också att beteendet är tillfälligt och inte går utanför det vi uppfattar som normalt beteende.

En viktig utgångspunkt för det psykodynamiska perspektivet är just det att människor är möjliga att förstå genom att på djupet analysera deras psyke eftersom alla mänskliga tankar, känslor och handlingar har en orsak.

Några exempel på felhandlingar