Ungefär 5% av allt vi gör, gör vi medvetet det innebär att hela 95% av våra handlingar utförs utan eftertanke och ofta utan att vi vet varför vi just agerat på det sättet, om vi ens uppmärksammat vårt beteende. Det samma gäller för våra tankar, ofta vet vi inte varför en tanke dök upp i vårt huvud. I den kognitiva psykologin är det omedvetna inte något bortträngt utan något vi inte uppmärksammar. En stor del av våra beteenden, tolkningar, värderingar och tankar är automatiserade och sker alltså oreflekterat, omedvetet.

Automatiska tankar

När något i vår omgivning inträffar försöker vår hjärna automatiskt tolka det och det gör den med hjälp av våra kognitiva scheman. Automatiska tankar dyker upp omedelbart och ofrivilligt i våra huvuden när vi är sysselsatta med andra aktiviteter och de skapar ofta känslomässiga reaktioner hos oss.

Den automatiska tanken kan vara i form av en mental bild eller en kortare verbal mening. Exempelvis skulle den automatiska tanken– Helvete! kunna uppstå då du tittar ned i din väska och upptäcker att du inte har med dig din mobiltelefon till skolan.

Hur tänker du?

Tänk dig att du har en vän som känner en riktigt smart kille som heter Claes. Du har aldrig träffat Claes och det enda din vän berättat om honom är att han skrivit en del poesi. Vad är det troligt att Claes arbetar som?

  1. tandhygienist
  2. system och webbutvecklare
  3. professor i litteraturvetenskap
  4. lagerarbetare

Om du har svarat C professor i litteraturvetenskap har du svarat som många andra men svaret är inte särskilt troligt. Ganska vanligt är att vi vid den här typen av frågor svarar med hjälp av våra automatiska tankar istället för med logiskt tänkande. När man hör orden professor i litteraturvetenskap dyker automatiskt vissa tankar upp i ditt huvud, smart, läser mycket, gillar poesi osv. Fast om vi ska vara logiska så bör vi faktiskt ställa oss frågan, hur många professorer i litteraturvetenskap finns det? Hur många lagerarbetare finns det? I hela Sverige finns det inte riktigt 5000 professorer och utav de 5000 professorerna är väldigt få specialiserade på just litteraturvetenskap. Bara på ICAs lager i Västerås är fler än 700 personer anställda. Låt mig nu omformulera frågan – Vad är det mest troligt att en person som du aldrig tidigare träffat arbetar som, professor eller lagerarbetare?

Kognitiva förvrängningar

Våra automatiska tankar inte är objektiva utan ett försök av vår hjärna att beskriva verkligheten utifrån våra tidigare erfarenheter. Våra tidigare erfarenheter och antaganden kan vara bristfälliga, vinklade eller rent av felaktiga vilket ibland gör att våra tankar blir förvrängningar av verkligheten. Några exempel på kognitiva förvrängningar är personalisering, selektiv abstraktion, övergeneralisering och arbiträr inferens.

Personalisering innebär att personen ger sig själv en för stor roll i olika händelser. Trots att andra faktorer spelar in tar du på dig ett personligt ansvar. Exempelvis kan en elev ta åt sig personligen då läraren skäller ut hela klassen.

Selektiv abstraktion handlar om att personen plockar ut en av många delar i en situation och fokuserar helt på denna när en tolkning av situationen görs. Exempelvis kan man ha fått ett sms av sin käresta men missar det gulliga innehållet för att man fokuserar på ett specifikt ordval.

Övergeneralisering är den förvrängning som vi gör då vi tar enstaka händelser och sedan drar allmänna slutsatser utifrån dessa. Man skulle kunna dra den allmänna slutsatsen Hon är en dålig mamma efter att ha åkt tåg med en kvinna vars barn väsnats under resan.

Arbiträr inferens innebär att vi drar slutsatser alltför snabbt och utan underbyggnad. Kanske har vi bjudit en person på fest men denna tackar nej och då antar vi att personen ifråga inte tycker om oss.