Det humanistiska perspektivet inom psykologin växte fram då människor började ifrågasätta den psykodynamiska och behavioristiska determinismen. Till skillnad från de andra två perspektiven tror den humanistiska psykologin på den fria viljan. Det är inte biologiska drifter eller mekanisk inlärning som får människan att agera utan en önskan om att finna meningsfullhet i tillvaron. I grunden har perspektivet en positiv människosyn och ser att människan har förmåga att ta ansvar och göra intelligenta val bara vi ges möjlighet att utveckla vår inre potential. Humanismen sätter människans inre möjligheter i centrum och människans självuppfattning samt behov är det som främst påverkar vårt välmående.

Fördelar med perspektivet

Humanisterna tror på den goda människan och accepterar att människor är olika. De uppmanar människor att tro på sina egna förmågor och att ta ansvar för sina handlingar. De lyfter upp människors styrkor och får oss att fundera över vilka typer av människor vi faktiskt vill vara. Detta är ett perspektiv som arbetar på att ta fram det bästa hos varje individ och det kan väll inte vara annat än bra?

Alla människor mår dåligt ibland men att tänka på hur dåligt man mår och hur sjuk man är gör en knappast bättre. Att istället för att gräva ned sig i det som är sjukt välja att fokusera på det friska och starka i individen ger människor en större livsglädje och en vilja att kämpa för sina liv. Det humanistiska perspektivet väljer att fokusera på det friska i människor.

Perspektivet tror att den som mår dåligt har förmågan att hjälpa sig själv. Ingen läkare eller terapeut kan, oavsett hur mycket tid ni ägnar tillsammans, lära känna dig lika bra som du känner dig själv, så visst är det mer troligt att du kan komma på vad som gör att du mår dåligt än att någon annan gör det. Däremot kan alla behöva vägledning, någon som hjälper dig att se på dig själv på ett nytt sätt.

Detta är ett perspektiv som ser hela människan istället för att dela upp henne i bitar som man försöker analysera för sig. Man måste sätta ihop alla bitar för att kunna se motivet i ett pussel och detsamma gäller för en människa man kan inte tro att man förstår en individ om man bara tittar på en liten del av henne.

Nackdelar med perspektivet

Visst målar humanisterna upp en trevlig bild av mänskligheten men den är inte realistisk. Människor gör inte alltid bra val och alla är inte goda innerst inne. Människor kan precis som alla andra djur vara egoistiska och rent av elaka ibland, att blunda för detta hjälper ingen.

Det känns självklart bättre att prata om det som du är bra på än att prata om det som är dåligt men för att komma till rätta med det som är sjukt måste vi fokusera på det. Även om vi inte pratar om döden så kommer vi inte att leva för alltid.

Ja visst känner vi oss själva väldigt bra men det betyder inte att vi förstår oss själva och våra problem. När man mår dåligt så behöver man experthjälp man behöver någon som vet något om problemet i sig och de flesta människor har inte den kunskapen som en terapeut eller läkare besitter.