Viktiga begrepp inom kognitivt perspektiv

 • Kognitivt schema
 • Automatiska tankar
 • Kognitiva förvrängningar
 • Självschema
 • Kognitiv terapi

Arbetsuppgifter kognitivt perspektiv

 1. Vad är ett kognitivt schema? Hur bildas våra kognitiva schemans?
 2. Vad är en automatisk tanke? Ge ett exempel på hur ett kognitivt schema kan ge upphov till en automatisk tanke.
 3. Förklara vad filtrering och komplettering är för något. Varför använder vi oss av dessa omedvetna mekanismer?
 4. Ge ett eget exempel på de kognitiva förvrängningarna övergeneralisering och personalisering.
 5. Beskriv ett experiment som visar hur människor som utsätts för ett stimuli som aktiverar ett kognitivt schema förändrar sina beteenden på grund av detta.
 6. Vad är egentligen ett självschema. Ge ett exempel på hur självschemat kan ha påverkats av den kultur man växer upp i. Hur kan din självbild påverka dig i din vardag, försök att komma på ett exempel.
 7. Det är viktigt för oss att behålla den bild vi har av oss själva, varför är detta viktigt? Ge ett exempel på strategier som vi kan ta till för att behålla våra självschemans.
 8. Vi lagrar i våra hjärnor erfarenheter från situationer vi kommit i kontakt med tidigare, det blir som små scheman över hur dessa situationer fungerar. När vi agerar i olika situationer så aktiveras schemat och berättar för oss hur vi ska göra även denna gång. Förklara hur detta kan fungera som fördelar och ibland nackdelar för oss.
 9. Vad är orsaken till ett icke fungerande beteenden enligt det kognitiva perspektivet? Hur arbetar man för att ta bort dessa beteenden i kognitiv terapi?
 10. Vad är egentligen bra i detta perspektiv? Vilken kritik finns det gentemot perspektivets teorier?

Lite svårare frågor

 1. Hur skulle man kunna använda kognitiv psykologi för att förklara att en person beter sig hjälplöst trots att denna inte är det?
 2. De kategoriseringar vi gör redan från tidig barndom ligger till grund för våra kognitiva schemans och därmed även våra handlingar. Funder över hur dina tidiga kategoriseringar gällande mat kan leda till att du äter och lagar mat på ett visst sätt idag.
 3. Petter anser sig vara väldigt duktig på biologi. Under lektionerna förstår han vad läraren säger och han ger gärna svar på olika frågor som kompisarna ställer. Men Petter har inte bättre betyg än någon annan i klassen eftersom att han aldrig läser på inför några prov och lägger väldigt lite tid på inlämningsuppgifterna. Petters beteende är kopplat till hans självschema och hans strategier för att behålla detta. Förklara.
 4. Två personer har drabbats av cancer och av läkaren ges båda dessa personer 50% chans att överleva. Den ena tolkar 50% chans som något bra och anser att glaset är halvfullt medan den andre tolkar 50% chans som något dåligt och ser glaset som halv tomt. Den ena av dem har en bättre chans att överleva, vem? Motivera ditt svar.
 5. Hanna har vart rädd för hundar sedan hon var 7 år gammal. Vad kan ha orsakat hennes omotiverade rädsla och hur skulle hon kunna arbeta bort den enligt det kognitiva perspektivet? Jämför perspektivets förklaringar med andra perspektivs förklaringar.