Tänk dig en människa som inte bryr sig om andra människors rättigheter, känslor och lycka. Den människan skulle mycket väl kunna ha en antisocial personlighetsstörning. Antisocial personlighetsstörning kallas ofta för psykopati vilket är något som drabbar ca 1-2 % av befolkningen. Störningen kännetecknas av impulsivitet, antisocialt beteende och avsaknaden av empati. Beteendeproblemen börjar redan tidigt (ungefär vid 6 års åldern)och kan visa sig i form av hot mot andra, djurplågeri eller vandalisering. Många barn visar beteendeproblem som senare växer bort men för den som har en antisocial personlighetsstörning fortgår beteendet in i vuxen ålder och blir ett invant beteendemönster.

Vad kännetecknar en psykopat?

Personer med denna störning kan beskrivas som kallhjärtade då de utan skuldkänslor manipulerar och lurar andra för att få som de vill. Ofta bryter de mot lagar, regler och andra sociala normer utan att tänka en extra gång på det. Exempelvis kan en person som lider av antisocial personlighetsstörning beklaga sig över att deras impulsivitet gjorde att de genomförde ett rån mitt på ljusa dan vilket ledde till att de blev arresterade men samtidigt helt strunta i att de faktiskt begått ett grovt brott.

Andra kännetecken för störningen är att personen lätt blir irriterad och aggressiv. Misshandel av partners och barn är tyvärr vanligt och även vårdslöstbeteende som inte visar hänsyn till vare sig deras eller andras säkerhet. Personer med denna störning är inte heller ansvarsfulla utan missköter ofta sin ekonomi och har mycket frånvaro från sina jobb. Detta kan också förklaras med att personer med störningen lätt blir rastlösa och kan rent av finna vardagsrutiner stressande.

Trots alla dessa mindre trevliga personlighetsdrag så inger nästan alltid personer med antisocial personlighetsstörning ett bra första intryck. De framstår som självsäkra och charmiga. De kan hantera sociala samspel på ett bra sätt och har ofta många ytliga bekanta. Dock tvekar de sällan att sticka sina ”vänner” i ryggen för att få som de vill oavsett om det handlar om makt, pengar eller sex.

Framgångsrika psykopater

När man läser om personer med antisociala personlighetstörningar är det lätt att tro att de alla är kallblodiga mördare eller åtminstone brottslingar vilket dock inte är fallet. Även om personer med störningen i högre grad än den övriga befolkningen begår brott, ca 20 % av de som sitter i fängelse har störningen, så klarar många av att leva med störningen och skapa ett tillsynes framgångsrikt liv. Det faktum att de inte sitter i fängelset innebär dock inte att de inte är lika egocentriska och manipulativa som de kriminella personerna med störningen. De har bara lärt sig att anpassa sig till samhället så pass att de undviker straff och byggt upp en fasad av normalitet. Deras beteende är inte olagligt men det strider emot de allmänna sociala normerna och de kan lämna ett kaos av krossade hjärtan, förstörda karriärer och utnyttjade människor bakom sig.

Människor med antisocial personlighetsstörning blir exakta problematiska om de hamnar i maktpositioner. Charm, karisma och god verbal förmåga är ofta egenskaper vi letar efter hos människor i ledarpositioner men här måste man minnas att dessa personer inte ser till företagets eller organisationens bästa utan till sin egen vinning. De vilseleder sin omgivning och utnyttjar människor de arbetar med. Extra problematiskt blir det om människor med denna störning anställs som exempelvis läkare eller terapeuter.